Pecado GmbH

Dreherstrasse 39
1110 Viedeň
Rakúsko
Telefón: +43 1 890 99 36 12
E-mail: office@immo-pecado.at

Číslo zápisu v obchodnom registri: FN 310411m
Miestne príslušný súd: Viedeň
IČ DPH: ATU 64383759

Dizajn a realizácia:

CORDES Werbeconsulting GmbH
W www.immobilien-promotion.net

Disclaimer:

Spoločnosť Pecado neručí za aktuálnosť, správnosť, úplnosť a kvalitu zverejnených informácií. Spoločnosť Pecado zásadne neručí za materiálne alebo nemateriálne škody spôsobené využitím alebo nevyužitím uvedených informácií, resp. využitím chybných a neúplných informácií, pokiaľ nedôjde k preukázaniu úmyselného alebo hrubo nedbanlivého zavinenia zo strany spoločnosti Pecado. Všetky ponuky sú nezáväzné. Spoločnosť Pecado si vyhradzuje právo meniť, dopĺňať a mazať časti stránky alebo celú ponuku bez akéhokoľvek upozornenia a dočasne alebo natrvalo prerušiť prevádzku internetovej stránky.

Vylúčenie zodpovednosti

Za obsah externých odkazov neručíme.
Vyhlásenie o ochrane údajov (samostatná stránka)
Predmet vyhlásenia o ochrane údajov
Toto vyhlásenie sa týka údajov, ktoré získavame prostredníctvom návštev na našej internetovej stránke. Údaje neposkytujeme iným firmám/organizáciám, preto sa vyhlásenie o ochrane údajov týka len vašej návštevy našej internetovej stránky.

Zmeny vyhlásenia o ochrane údajov

Prevádzkovateľ internetovej stránky má právo meniť obsah vyhlásenia o ochrane údajov.

PECADO GmbH na Projekt Promotion nájdete tu