U ovoj izjavi obaveštavamo vas o prikupljanju podataka o ličnosti prilikom korišćenja naše veb lokacije. Podaci o ličnosti su svi podaci koji se odnose lično na vas: npr. ime, adresa, adresa e-pošte, ponašanje pri korišćenju.

Svrha predočenog dokumenta je u tome da vam razjasni vaša prava i obavesti vas o tome kako se obrađuju vaši podaci.

Zahvaljujemo vam na poverenju koje ste nam ukazali navođenjem vaših podataka. Stoga se za zaštitu vaših ličnih podataka pri obradi podataka ne pridržavamo samo Opšte odredbe o zaštiti podatka EU (DSGVO). Takođe se pridržavamo Uredbe Evropske unije 2016/679. To obuhvata opšta pravila za zaštitu ličnih podataka. Stupila je na snagu 25.05. 2018. i poznata je kao GDPR.

Ko smo mi i kako možete stupiti u kontakt s nama:
Pecado GmbH
Dreherstraße 39
1110 Wien
Tel: +43 1 890 99 36/12
E-pošta: immobilien@immo-pecado.at

1. Vaša prava

Imate sledeća prava vezana za nas s obzirom na određene podatke o ličnosti:

 • pravo na informacije,
 • pravo na ispravke ili brisanje,
 • pravo na ograničenje obrade,
 • pravo na prigovor na obradu,
 • pravo na prenos podataka.

Kao i pravo da informacije dobijete na jasan, transparentan i lako razumljiv način, kako obrađujemo podatke o ličnosti te o vašim pravima kao pogođenim (čl. 13. i dalje Uredbe DSGVO).

Pored toga, imate pravo na prigovor kod Službe za zaštitu podatka o našoj obradi vaših podataka o ličnosti odn. po potrebi o našoj povredi vaših prava o zaštiti podataka. Pre nego što uložite prigovor kod Službe za zaštitu podataka ili ako imate drugih pitanja obratite se nama: immobilien@immo-pecado.at

Da bismo mogli obraditi vaš upit o gore navedenim pravima i obezbediti da se podaci o ličnosti ne proslede neovlašćenim trećim licima, pošaljite upit s jasnim identifikovanjem vas kao osobe kao i s kratkim opisom o obimu ostvarivanja gore navedenih prava.

U slučaju da imate dalja pitanja o obradi vaših podataka, stupite s nama u kontakt putem adrese e-pošte immobilien@immo-pecado.at

Porukom putem e-pošte ili upitom u pisanom obliku možete neposredno ostvariti svoja prava koja smo gore naveli. Međutim, napominjemo vas da je moguće da ćemo potom još jednom stupiti s vama u kontakt zbog verfikovanja vas kao osobe. To vredi i za telefonska i slična sredstva komunikacije.

2. Prikupljanje podataka o ličnosti kod upita

Prilikom stupanja u kontakt s nama putem e-pošte ili putem kontaktnog obrasca sačuvaćemo podatke (kao što su adresa e-pošte, vaš broj telefona ili slični kontaktni podaci) koje ste dobrovoljno saopštili, kako bismo mogli odgovoriti na vaš upit. Pravni osnov ove obrade je čl. 6. st. 1. slovo b Uredbe DSGVO. Podatke anonimizujemo čim se upit obradio, odn. po potrebi čim potraživanja iz pravnog odnosa koji je nastao u vezi s upitom više ne postoje odn. ne mogu postojati.

3. Prikupljanje podataka o ličnosti prilikom posete našoj veb lokaciji

Prilikom korišćenja veb lokacije samo u svrhu informisanja, dakle ako se ne registrujete ili na bilo koji drugi način nam dajete informacije, prikupljamo samo podatke o ličnosti koje nam prenese vaš pregledač.

 • IP adresa
 • Datum i vreme upita
 • Razlika vremenskih zona u odnosu na Griničko srednje vreme (GMT)
 • Sadržaj zahteva (konkretna strana)
 • Status pristupa/kôd statusa HTTP
 • određena prenesena količina podataka
 • veb lokacija s koje dolazi zahtev
 • Pregledač
 • Operativni sistem i njegova radna površina
 • Jezik i verzija softvera pregledača

Dodatno ranije navedenim podacima na vašem računaru će se sačuvati kolačići prilikom vašeg korišćenja naše veb lokacije. Kod kolačića se radi o malim tekstualnim datotekama koji će se, dodeljeni pregledaču koji koristite, sačuvati na vašem tvrdom disku i putem kojih mesto koje postavlja kolačiće (ovde smo to mi) dobija određene informacije. Kao i većina veb lokacija i mi koristimo, ako ste nam dali svoje odobrenje, kolačiće u mnoge svrhe kako bismo uz vašu pomoć poboljšali našu veb lokaciju. Ako nam ne dobijemo odobrenje, prikupljamo samo anonimne podatke kako bismo, primera radi, utvrdili ukupan broj posetilaca naše veb lokacije.

Osim toga, kolačići ne mogu izvoditi programe ili preneti viruse na vaš računar. Oni služe za to da celu internet ponudu učine jednostavnijom za korisnika te efikasnijom.

4. Prosleđivanje vaših podataka trećim licima

Čuvamo i obrađujemo podatke o ličnosti koje su nam prosleđene ili saopštene samo ukoliko se odnose na obradu kupovine nekretnine. Prosleđivanje se obavlja samo u minimalno potrebnom obimu i ukoliko je to neophodno za obradu ugovora, ako se zasniva na zakonskom temelju ili postoji opravdani interes za obradom poslova učesnika (trećih lica).

Mogući primaoci mogu biti:

 • odeljenja kompanije kojima je poverena obrada poslova (kupovina nekretnine) (npr. knjigovodstvo, arhitekte)
 • društva grupacije kompanije
  (npr. za obradu zajedničkih projekata)
 • treća lica koja učestvuju u obradi poslova
  (npr. posredničke platforme, uprave zgrada, finansijska preduzeća)
 • pružaoci usluga preduzeća
  (npr. advokat, knjigovođa, poreska uprava, zemljišne knjige i razni ostali državni organi)

Vaši podaci se ni u kom slučaju neće proslediti u svrhe oglašavanja i sl. Naši zaposleni i naša uslužna preduzeća su obavezani na tajnost i poštovanje odredbi o zaštiti podataka.

5. Korišćenje usluge Google Analytics

Ako ste dali odobrenje, ova veb lokacija koristi Google Analytics, uslugu mrežne analize kompanije Google Inc. („Google"). Ovaj alat za analizu koristi kolačiće da bi u agregiranom obliku prikupio standardne informacije o protokolisanju kao i ponašanje posetilaca naše veb lokacije. Informacije koje stvara kolačić o tome kako koristite ovu veb lokaciju se šalju u pravilu na server kompanije Google u SAD-u ili drugu državu izvan EU i tamo se čuvaju.

Google Analytics prikuplja sledeće informacije: pregledač, vrsta uređaja, model uređaja, država, ponuđač internet usluga, rezolucija ekrana (na mobilnom uređaju), dužinaa boravka na veb lokaciji, jezik, operativni sistem, posećene stranice na našoj veb lokaciji. Google će te informacije koristiti za procenu vašeg korišćenja veb lokacije, kako bi se za nas sastavio izveštaj o veb aktivnostima.

Postavljanje kolačića možete opozvati i putem postavki vašeg pregledača ili na stranici http://tools.google.com/dlpage/gaoptout preuzeti odgovarajuću dodatnu komponentu.

6. Uključivanje usluge Google Maps

Na ovoj veb lokaciji koristimo uslugu Google Maps. Na taj način vam na veb lokaciji možemo neposredno prikazati interaktivne karte i omogućiti jednostavno korišćenje funkcije s kartama.

Posetom našoj veb lokaciji Google dobija informaciju da ste pozvali određenu podstranicu naše veb lokacije. Uz to se prenose podaci navedeni pod tačkom 4. ove izjave. To se odvija bez obzira na to da li je Google stavio na raspolaganje korisnički račun preko kojeg ste prijavljeni ili ako ne postoji korisnički račun. Ako ste prijavljeni na Google-u, vaši će podaci biti direktno dodeljeni vašem računu. Ako ne želite tu dodelu vašeg profila na Google-u, morate se odjaviti pre aktivacije dugmeta. Google čuva vaše podatke kao korisničke profile i koristi ih u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i/ili za oblikovanje prema potrebi svoje veb lokacije. Takva procena se obavlja naročito (čak i za korisnike koji nisu prijavljeni) za oglašavanje zasnovano na potrebama i kako bi informisali druge korisnike društvenih mreža o vašim aktivnostima na našoj veb lokaciji. Imate pravo na prigovor protiv pravljenja korisničkih profila pri čemu se za njihovo ostvarivanje morate obratiti kompaniji Google.

Podrobnije informacije o svrshi i obimu prikupljanja podataka i njihovoj obradi koju vrši ponuđač dodatne komponente dobićete u izjavi o zaštiti podataka ponuđača. Tu ćete dobiti i više informacija o tih pravima i mogućnostima podešavanja za zaštitu vaše privatnosti: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google obrađuje vaše podatke o ličnosti i u SAD-u i podvrgao se Štitu privatnosti između EU i SAD, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

7. Trajanje čuvanja

Vaše podatke o ličnosti čuvamo samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjavanje naših obaveza prema vama. Zbog obaveza čuvanja kojima podležemo, s obzirom na kupovinu nekretnine, podatke o ličnosti koji su nam stavljeni na raspolaganje ipak u pravilu čuvamo sedam godina posle ispunjenja ugovora.

Ako ste od nas dobili samo informacioni materijal, a niste naš klijent, vaše podatke čuvamo do opoziva vašeg odobrenja.

8. Ponovno oglašavanje

Koristimo aplikaciju Google Remarketing. Pritom se radi o postupku o kojem želimo opet pričati s vama. Putem ove aplikacije posle posete našoj veb lokaciji mogu vam biti prikazani naši oglasi pri daljem korišćenju interneta. To se obavlja pomoću kolačića sačuvanih u vašem pregledaču putem kojih Google prikuplja i procenjuje vaše ponašanje kao korisnika pri poseti različitih veb lokacija. Na taj način Google može utvrditi vašu prethodnu posetu našoj veb lokaciji. Google shodno vlastitoj izjavi ne povezuje u okviru ponovnog oglašavanja prikupljenih podataka s vašim podacima o ličnosti koje po potrebi čuva Google. Pri ponovnom oglašavanju se pre svega koristi, shodno izjavi kompanije Google, pseudonimiziranje.

9. Završne odredbe

Tokom daljeg razvoja interneta i mi ćemo stalno prilagođavati ove odredbe o zaštiti podataka. Izmene ćemo pravovremeno objaviti na našoj veb lokaciji. Iz tog razloga trebate redovno pozivati ove odredbe o zaštiti podataka kako biste se informisali o trenutnom stanju.

Stanje: maj 2018.